How to use っこない ( = kkonai)

「僕に日本語なんて教えられっこないよ。」

= Boku ni nihongo nante oshierarekkonai yo.

= There is no way that I can teach Japanese.

 

 

「ハルカ先生どこ?」

= Haruka sensei doko?

= Where’s Haruka-Sensei?

しーっ!

= Shii!

= Shh! 

「ここに隠れていたら見つかりっこないからね。」

= Koko ni kakurete itara mitsukarikkonai karane.

= If I hide here, there is no way that they can find me. 

 

 

Continue Reading

How to use かもしれない/かも ( = kamo shirenai / kamo)

Devon:「明日、デートしようよ。」
 
= Ashita, deeto shiyouyo.
 
= Let’s go on a date tomorrow.
 
Navi:「明日は、無理かもしれない。」
 
= Ashita wa, muri kamo shirenai.
 
= I think it could be difficult tomorrow. 
 
Devon:「ひょっとして僕、世界で一番かわいいかも…」
 
= Hyottoshite boku, sekai de ichiban kawaii kamo…
 
= (I might be wrong but) I could be the cutest in the world. 
 
 
Continue Reading