How to use よく ( = yoku)

よく」の使い方がよくわからないので教えてください。

= “Yoku” no tsukaikata ga yoku wakaranai node oshiete kudasai.

= I don’t know how to use “yoku” well. Can you teach me?

よく聞かれる質問ですね。

= Yoku kikareru shitsumon desu ne.

= I get the question often.

 

Continue Reading