How to use verb + ても ( = temo)

temo

「シェイディー先生、日本語の質問をしてもいいですか?」

= Shady Sensei, nihongo no shitsumon wo shitemo ii desu ka?

= Shady Sensei, may I ask you a Japanese question?

「してもいいけど、簡単なのにしてね。」

= Shitemo iikedo, kantan nanoni shitene.

= Yes you can, but make it an easy one, OK?

Continue Reading

Japanese verb tense Part 1 (Present + Future)

verbtense1final

「Tofu先生、今日は何をするの?」

= Tofu sensei, kyou wa nani wo suruno?

= Tofu sensei, what are you going to do today?

「う~ん、昨日は家でずっと寝ていたから、今日は日本語でも教えるよ。」

=Uun. kinou wa ie de zutto nete ita kara, kyou wa nihongo demo oshieru yo.

= Well, I slept the whole day yesterday so I guess I’ll teach Japanese today.

Continue Reading